Acts 13 Christian Ministries

Hope of Armenia

 

Home

About us

Television

Archive

Videos

Audio

Music

Bible

Links

Gallery

Contact Us

Make a Donation

Send us an e_mail! 

 

 

 
email friend

Հայկական  ուղեցույց

 

Armenian genocide movie - "Screamers"

Screamers, Dec.8th, 2006

In December 8th, 2006

Synopsis
Documentary feature examining why genocides keep occurring -- from the Armenian genocide in 1915, to the Holocaust, Bosnia, Rwanda and now Darfur -- through the eyes and music of the Grammy award-winning rock band “System of a Down,” based in Los Angeles, whose members are all grandchildren of genocide survivors.
Link


Read an article about the movie - Link

 

Նոր երգ 

Մելընի Սաքսի կատարմամբ լսեք այս գեղեցիկ երգը - Click here
Այս էջում կարող եք ընտրել հայերեն երգեր - Click here

 

Պատկերասրահ

 

Պատկերասրահում ընդգրկել ենք Հայաստանի մասին նկարներ: Օգտվելով մեր ցանցէջից կարող եք ստեղծել ձեր սեփական ալբոմը՝ Հայաստանը պատկերող այս գեղեցիկ նկարներով: Click here

Pictures Gallery

 

Օգտվեք մեր հնարավորություններից

  • Մեր հանապազօրյա հացը՝ Ճաշակեցեք այն: - Click here
  • Իրական տեսապատկեր- Երևանը
  • Կարճամետրաժ կինոնկար-Երևանը

  Մեր մասին

Հույս Հայաստանին (Գործք 13 քրիստոնեական ծառայությունը) մի ծառայություն է, որը կոչված է՝ իրականացնելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվերը՝տարածելու Ավետարանը հայախոս աշխարհում և զորացնելու հայերեն լեզվով նորաստեղծ հաղորդակցությունները և խմբերը Աստծո Խոսքի շատ անհրաժեշտ, բայց հաճախ մերժված ճշմարտություններով և հայտնություններով: Այս մասին ավելին կարդացեք...

 

Հիսուս ֆիլմը

Արևելահայերեն

Արևմտահայերեն


Եթե Դժվարանում եք click here

Եթե անհրաժեշտ տեղադրեք Real Player.
click here և առաքեք այն

Այս էջը Acts 13 քրիստոնեական ծառայության ծառայություններից մեկն է, որը ստեղծվել է այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն լսելու Աստծո թագավորության ճշմարտությունը:

Այցելեք մեզ www.acts13.com